Avisar de contenido inadecuado

En valencià, clar que sí! Representació del fonema /Z/ Les grafies s i z

{
}

gaianjk.jpg

 

Representació del fonema /Z/: Les grafies s i z

El fonema alveolar fricatiu sonor/z/ es representa per mitjà de les grafies z o s, segons les normes següentS:

•a)      S´escriu z a principi de mot i entre consonant i vocal : zebra, zinc, zona, zulu, alzinar, aranzelari, donzell, esmorzar.

Excepcións. S´escriuen amb s els derivats i compostos de fons, dins i trans:  enfonsar, endinsar, transacció, transigir, tranistor i transitable.

  • b) S´escriu s entre vocals: bellesa, cosa, revisió, usos.

Excepcións: Es representa amb z en posición intervocálica en els casos següents.

-En un grup de paraules procedents del grec: amazona, azalea, bizanti, esquizofrènic, topazi.

-En els compostos de rizo-, -zoic, -zou, -zoide: rizomorf, rizotònic, mesozoic, paleozoic, protozou, espermatozoide, trapezoide.

-En alguns mots com ara Azaries, Ezequiel, Nazari.

 

{
}

Deja tu comentario En valencià, clar que sí! Representació del fonema /Z/ Les grafies s i z

Identifícate en OboLog, o crea tu blog gratis si aún no estás registrado.

Avatar Tu nombre

Los comentarios de este blog están moderados. Es posible que éstos no se publiquen hasta que hayan sido aprobados por el autor del blog.