Avisar de contenido inadecuado

Gramàtica valenciana. En valencià, clar que sí! La síl.laba

{
}

 

La síl.laba

 

Una síl.laba es un conjunt de sons produït en una sola emissió fónica. Semre está formada per una vocal, de manera que aquesta és el seu element imprescindible.

Segons el nombre de síl.labes, les paraules es clasifiquen en monosíl.labiques si només tenen una sil.laba (), i pol.isil.làbiques, si en tenen més d´una. Al seu torn, les paraules polísil.labes poden ser bisíl.labes si tenen dues síl.labes ( pin-zell); trisíl.labes, si en tenen tres ( re-to-lar) i tetrasíl.labes, si en tenen quatre ( ve-lo-ci-tat).

Els mots polisíl.labes, segons la posición que hi ocupa la síl.laba tónica, es clasifiquen en aguts, quan la s´´il.laba tónica és la última ( co-sí, ar-ròs); plans, quan la síl.laba tònica és la penúltima (cór-rer,cèr-vol)  i esxruíxols, quan la síl.laba tònica és l´antepenúltima (co-lò-ni-a, llà-gri-ma).

Separació sil.làbica

La separació sil.labica de les paraules, mecessària a efectes prosòdics i ortogràfics segueix les normes següents:

  • a) S´han de saparar els digrafs o lletres compostes següents

rr     bar-ranc

ss    pas-ar

sc    es-ce-na

l.l    pel-lícula

tj     plat-ja

tg    garat-ge

tx    cot-xe

tl     amet-la

tll    rot-llo

tm   set-manal

tn     cot-na

tz    met-zina

mm  em-midonar

nn    in-nocent

 

  • b) No s´han de separar mai els digrafs o lletres compostes següents:

gu     gui-tar-ra,

qu     qui-me-ra

ll       ga-lli-na,  

ny    cas-ta-nya

ig     ba-teig.

 

  • c) S´han de separar els elements que integren una paraula composta:

ad-juntar, ben-estar, des-honest, en-somni, in-exacte, mil-fulles, vos-altres

 

  • d) No s´ha de deixar cap lletra sola a final o a començament de ratlla:

      d´a- quest                     i no                     d´- aquest

      l´à- nim                          i no                      l´- ànim

     apren-dre                       i no                      a- prendre

    histò-ria                           i no                         històri-a  

  

Per a recordar...

Paraules amb dígraf separable:

al.lucinar, allotjar, ametla, antecessor, aquarel.la, arrel,  arrissar, arròs, arrossegar, ascensor, assalt, atleta, avantatge, batxillerat, bitllet, borratja, bossa, botifarra, botzina, brossa, caravel.la, cartutxera, col.legi, coratge, corretja, clòtxina, despatxar, doblatge,  dotze, escena, espatla, espitllera, fetge, homenatge, míssil, mol.lusc, passeig, patge, pistatxo, platja, samarreta, serra, terra, vetla.

Paraules amb dígraf inseparable

aconseguir, adquirir, afanyar, àguila, allau, anarquista, anyada, aranya, arquer, arquitecte, assenyat, avellana, banquer, banya, bàsquet, bloqueig, bolquer, botiguer, brànquia, bruguera, cabellera, campanya, canya, caqui, castanya, ceguera, cigonya, cloqueig, enguixar, enllitar-se, enllumenat, escaquer, espinguet, esquena, esqui, festeig, figuera, guinyol, jerarquia, líquid, mareig, neguit, noguera, orquídia, palla, passeig, pequinés, pinya, saltimbanqui, seguir.

{
}
{
}

Deja tu comentario Gramàtica valenciana. En valencià, clar que sí! La síl.laba

Identifícate en OboLog, o crea tu blog gratis si aún no estás registrado.

Avatar Tu nombre

Los comentarios de este blog están moderados. Es posible que éstos no se publiquen hasta que hayan sido aprobados por el autor del blog.