Avisar de contenido inadecuado

Gramàtica valenciana. En valencià, clar que sí! Els diftongs

{
}

 

Els diftongs

 

Un diftong és un grup fònic que combina dins de la mateixa síl.laba una vocal qualsevol, que funciona com  a nucli sil.làbic, i una i o una u, que funcionen com a semivocal o semiconsonant. La i i la u són semivocals quan es troben darrere de la vocal nuclear: boi-ra, cau-re. La u és semiconsonant quan es trova davant de la vocal nuclear: quo-ta , llen-gua.

Classíficació dels diftongs

 

Segons la posición que ocupen la i i la u en relació a la vocal nuclear, els diftongs es clasifiquen en creixents i decreixents.

Són diftong creixents els formatas per una semiconsonant precedida per una g o una q, i seguida de la vocal nuclear:

ua  guant, quadern, quart

üe  següent,  qüèstionari, llengüeta

üi  contigüitat, aqüífer

uo aiguot, aquositat,

 

Són diftongs decreixents els formats per una vocal nuclear seguida d´una semivocal:

ai  caiguda, paisatge

ei eina, , hoquei

ii  novii, miiasi.

oi  boira, heroi

ui  cuina, buit

 

au  allau, aula

eu  europeu, hereu

iu  ciutat, estiu

ou  dijous, coure

uu  lluu, duu

Les vocals i i u també poden funcionar com a semiconsonant quan es troben a començament de mot seguides d´una vocal o bé entre dues vocals. En aquests casos formen síl.laba amb la vocal següent: iambe, iogurt, hiena, hui, boia, creua

 

La combinació de vocals iu no forma diftong en alguns mots d´origen culte, com ara Màrius, , Pius, aquàrium, cambium, còdium,  critérium, harmònium, ilium,  médium,  ómnium, pandemónium,  pódium, presídium, simpòsium, solárium, terràrium, velàrium.

 

Per a recordar

Paraules amb diftong creixent

aguantar, aquari, aquifer, aquós, cinquanta, desigualtat, egua, eloqüència, equació, equador, equatorial, esguard, esquadra, freqüent, guardiola, iguana, llengua, llengüeta, pasqua, piragüisme, plurilingüe, quadern, qualificar, qualitat, quocient, quota, quotidian, següent,

seqüència, unguent.

 

Paraules amb diftong decreixent

actriu, adhesiu, afaitar, aixafar, allau, aperitiu, arcaic, arreu, arrossaire, asteroide, auditor, augment, aula, autobus, automobile, beisbol, boira, brau, bruixa, buidar, caiguda, caliu, causa, cel.luloide, ciutat, clau, cloure, correu, coure, cultiu, desmai, dijous, dinosaur, eina, europeu, hoquei, liceu, matriu, moure, nau, objectiu, paisatge, ploure, pneumatic, rebaixa, seu.

{
}
{
}

Comentarios Gramàtica valenciana. En valencià, clar que sí! Els diftongs

Excelente, me sorprendió mucho la gramatica Valenciana... Felicidades querida Aghata... Las ímagenes, ps sin comentarios, bellísimo.

Un fuerte abrazote!!!

Deja tu comentario Gramàtica valenciana. En valencià, clar que sí! Els diftongs

Identifícate en OboLog, o crea tu blog gratis si aún no estás registrado.

Avatar Tu nombre

Los comentarios de este blog están moderados. Es posible que éstos no se publiquen hasta que hayan sido aprobados por el autor del blog.