Avisar de contenido inadecuado

Ls Connectors 2on Batxiller En Valencia en El paisaje de las letras: Asesoría literaria y fot

23/07/2009

Els connectors. 2on Batxiller. En valencià, clar que sí!

 

Els connectors. 2on Batxiller.   En valencià, clar que sí!

Són les paraules que uneixen i relacionen els enunciats del text. La connexió s´estableix entre frases ( connectors oracionals o gramaticals, como ara les conjuncions o els pronoms relatiius) i entre diverses parts del text ( connectors textuals). Aquests últims són els més remarcables en efectuar el comentari d´un text, ja que...