Avisar de contenido inadecuado

Gramatica Valenciana En Valencia en El paisaje de las letras: Asesoría literaria y fot

19/06/2009

Gramàtica valenciana: En valencià, clar que sí! Grafies j, g, tj, tg

 

Ortografia de les consonants

 

Les grafies J i G, Tj, tg.

 

Les grafies simples j, g.

S´escriu j davant de les vocals a, o, u: menjar, jardi, joc, joia, justicia, julivert

 

S´escriu g davant de les vocals e, i: agenda, gel, girar, girafa, vigilia

 

Excepcions: Per raons etimològiques, s´escriu j davant de:

-En mots com ara Jehovà, jerarquia, Jerico, jeremiada, jeroglífic,...

18/06/2009

Gramàtica valenciana. En valencià, clar que sí! La síl.laba

 

La síl.laba

 

Una síl.laba es un conjunt de sons produït en una sola emissió fónica. Semre está formada per una vocal, de manera que aquesta és el seu element imprescindible.

Segons el nombre de síl.labes, les paraules es clasifiquen en monosíl.labiques si només tenen una sil.laba (), i pol.isil.làbiques, si en tenen més d´una. Al seu torn, les paraules polísil.labes poden ser...

18/06/2009

Gramàtica valenciana. En valencià, clar que sí!

 

L´alfabet.

En valencià l´alfabet consta de vint-i -sis lletres simples: cinc vocals i vint-i -una consonants:

Lletres    Noms                          Exemples

a                 a                                    afaitar, engegar, simitarra.

b                be                                   bobina, debat, ob.

c                ce                                    cascavell,...