Avisar de contenido inadecuado

En Valencia Clar Que Si Representacio Del Fonema en El paisaje de las letras: Asesoría literaria y fot

20/07/2009

En valencià, clar que sí! Representació del fonema /s/: Les grafies S, SS, C i Ç

 

Representació del fonema /S(: Les grafies S, SS, C i Ç

1. La grafia s

El fonema alveolar fricatiu sord /s/ es representa per mitjà de s, segons les normes següents.

•a)      A principi de mot:  salut segell,  senyor, sivella,  sol, suc,

•b)      Entre consonant i vocal o vocal i consonant:  ansa, cursar, dansa,  aspecte,  molsa, estanc, capsa, pista.  

•c)       A  fi de mot:...