Avisar de contenido inadecuado

Clar Que Si en El paisaje de las letras: Asesoría literaria y fot

18/06/2009

Gramàtica valenciana: En valencià, clar que sí! Vocalisme

 

Per a recordar

Paraules amb a

afaitar ,ambaixada , arravatar, assasí, avaluar, avantatge, avaria, barnús, comanador , davall, davanter , desfilada, destrossa , encomanar, escaparata, estrella, extraversió,florera, hematia, latrina, maragda, melanconia, maragda, marenga, pesta,  picaporta, posa, potinga, racó, ramat, rancor, rancúnia, raspall, sanefa, sarró, tríada.

 

Paraules amb...

18/06/2009

Gramàtica valenciana. En valencià, clar que sí!

 

L´alfabet.

En valencià l´alfabet consta de vint-i -sis lletres simples: cinc vocals i vint-i -una consonants:

Lletres    Noms                          Exemples

a                 a                                    afaitar, engegar, simitarra.

b                be                                   bobina, debat, ob.

c                ce                                    cascavell,...