Avisar de contenido inadecuado

Clar Que Si Orientacions Per A Lelaboracio Del C en El paisaje de las letras: Asesoría literaria y fot

21/07/2009

En valencià, clar que sí Orientacions per a l´elaboració del comentari de text. 2on Batxiller

 

Orientacions per a l´elaboració del comentari de text.  2on Batxiller

 

•1.       Consideracions prèvies

 

A l´hora de reflexionar sobre l´elaboració d´un comentari de text, la primera pregunta que se´ns imposa és què és comentar un text?, o, dit d´una altra manera, quin és l´objectiu que hem de perseguir? Des d´una perspectiva estrictament funcional, després en veurem d´altres,...