Avisar de contenido inadecuado

Clar Que Si, Estil Sementat I Estil Cohesionat 2on Batxiller en El paisaje de las letras: Asesoría literaria y fot

23/07/2009

Estil sementat i estil cohesionat 2on Batxiller. En valencià, clar que sí!

 

Estil sementat i estil cohesionat  2on Batxiller.   En valencià, clar que sí!

 

Tots els textos tenen la propietat de la cohesió, segons la qual els seus elemnts estan ben ensamblats. Independientment d´això, els textos poden respondre a dos estils de redacció: l´estil segmentat i l´estil cohesionat. L´elecció entre un estil i un altre depèn del gènere que s´està emprant i sobretot del...